27. марта

 

Често се дешава да клинци у основној школи након редног броја не ставе тачку и да тако цела реч или реченица изгубе смисао. Клинцима можемо некада да прогледамо кроз прсте и да их опоменомо. А шта ћемо са онима који су доскоро и имена наших улица која се везују за датуме писали без тачке? Тако смо ималу улице 4 јула, 29 новембар... данас нам је остала улица 27 марта, уместо 27.марта, како би морало да буде. фирмописац је на једној табли чак успео да напише и Улица двадесетседмог марта. Размишљајући да ли треба тачка после броја, спојио је две речи...